MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL / March 20-24, 2017
title image

ÖZLEM SÜER

ÖZLEM SÜER

Designers

Defined as an avant-garde, neo-romantic, experimental, conceptual and interdisciplinary designer by the world fashion authorities, Özlem Süer has started her fashion and design venture 30years ago. Besides her unique collections, inspired by different stories each season, she also realises solo and group performances of art installations, where she combines various disciplines with a conceptual perception.

Education and Academic Studies

Having graduated from the Textiles Department of the Faculty of Fine Arts of Marmara University(İstanbul), Özlem Süer continued her education with a Master’s Degree and a PhD at the Mimar Sinan University. She is currently giving lectures on Fashion Design at this university as an associate professor.

Özlem Süer is one of the two designers representing Turkey at the International Color and Concept Board (INTERCOLOR), since 1997. She holds seminars and workshops on the color and trend outputs of the meetings two years ahead.

Artistic Activity

  • Conceptual Art: Performances and participation in wearable arts  and plastic arts exhibitions
  • Performances and stage projects: Stage costumes, visual arts costumes and image building projects

Industrial Activity

  • Creative and Corporate Consultancy: Concept and design consultancy in a wide range of fields from fiber to textiles, interior textiles and jewellery
  • Concept and Trend Area Design at international textiles and ready-wear fairs:To establish trend areas at fabric, home textiles, ready-wear and other industrial fairs
  • Seminars on international consumer behaviour and fashion: Conferences and seminars on new lifestyles and the upcoming, focusing on product and service development andrelating to the sector

 Fashion and Design Approach

 Özlem Süer’s design venture could be summarized as “handling the concept of design with a solution generating view and creating products that question the philosophy of design.”

She has realized performances and shows at world fashion centers such as Düsseldorf, Tokyo, London, Milan, Moscow, Paris ve Berlin. Her design which is close to art, placed her at a unique position all over the world.

In search of newand experimental in her designs, Özlem Süer relates her designs to concepts.Her collections renown for their colors and materials, are being displayed and sold at fashion centers at a large number of countries every season.

ÖZLEM SÜER HOUSE

Built by a German architect in 1928, The Özlem Süer House building is set on a 650 sqm covered area, surrounded by a 1000 sqm garden,  hosting giant magnolia trees. The Özlem Süer House is a “maison”, a center of fashion with a design spirit, also practicing experimental design and hospitality design in events hosted by the brand.

Özlem Süer House, creating new luxury in the new lifestyles,  displays an elite design atmosphere with its various lines and creative projects. The working principles of the Özlem Süer House are to make a difference and create solutions with a holistic approach and is the choice of those who prefer being exclusive as a lifestyle.  

 

ÖZLEM SÜER

Tasarımları dünya moda otoritelerince Avant-Garde , Neo-Romantik , Deneysel , Kavramsal ve disiplinler arası olarak tanımlanan Özlem Süer; 30 yıllık moda ve tasarım serüveninde, her sezon  farklı öykülerden esinlenerek yarattığı eşsiz koleksiyonların yanı sıra, farklı disiplinleri kavramsal bakış açısı ile sentezlediği sanat  enstelasyonları ile de dünya genelinde solo veya karma performanslar gerçekleştirmektedir.

Eğitim ve Akademik Çalışmalar

1989 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nde lisans eğitimi görmüş, 1991-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlamıştır. Halen aynı fakültenin Giysi Ana Sanat Dalında yardımcı doçent olarak ‘Giysi Teknikleri, Giysi Tasarımı ve Drapaj Teknikleri” konularında eğitim vermektedir.

 

Özlem Süer, 1997 yılından bu yana iki yıl sonrasının renk ve trendlerinin belirlendiği Dünya Renk ve Konsept Birliği INTERCOLOR’da Türkiye’yi temsil eden iki tasarımcıdan biridir. Yılda iki kez yapılan toplantılarda ortaya çıkan bilgileri  ilgili

sektörlere  ve yurtiçi – yurtdışı üniversitelerde  akademik seminer ve workshop çalışmalarıyla aktarmaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

  • Kavramsal Sanata Dair Faaliyetler: Plastik Sanatlar ve Giyilebilir Sanatlar Konularında Sergi katılımları, Performanslar
  • Performans ve sahne projeleri: Sahne Kostümleri, Gösteri Sanatları Kostümleri ve İmaj Çalışmaları

Sektörel Faaliyetler

 

Yaratıcı-Kurumsal danışmanlık: İplikten dokumaya, iç mekan tekstil tasarımından mücevher tasarımına,  konsept ve tasarım geliştirme danışmanlık hizmetleri vermek

  • Uluslararası tekstil ve hazır giyim fuarlarında Konsept ve Trend Area çalışmaları: Kumaş, ev tekstili, hazır giyim ve diğer sektörel fuarlarda yeni eğilimleri yansıtan “trend alanları” oluşturmak
  • Uluslararası tüketim eğilimleri ve moda başlıklı aydınlatma konferansları:  Yeni yaşam biçimlerini, gelmekte olanı, ürün ve hizmet geliştirme odaklı  tanımlamak ve ilgili sektörle ilişkilendirmek            

 

Moda ve Tasarıma Yaklaşımı

Tasarım kavramına çözüm üreten bir kimlikle bakmak ve tasarım felsefesini sorgulayan ürünler üretmek, uzun bir yolculuk olarak gördüğü tasarım serüvenini özetlemektedir.

Düsseldorf, Tokyo, Londra, Milano, Moskova, Paris ve Berlin gibi dünyanın moda merkezlerinde yaptığı performans ve gösterileriyle modanın endüstriyel kimliğinin dışında, sanata yakın duruşuyla, dünyada da tanınan ve anılan bir tasarım markası olmuştur.

Tasarımlarında deneysel ve yeni olanı arayan, bunu yaparken tasarımlarını   kavramlarla ilişkilendiren Özlem Süer, materyal ve rengin ön plana çıktığı koleksiyonlarıyla her sezon çok geniş bir coğrafyada moda merkezlerinden tanıtım ve satışını gerçekleştirmektedir. 

ÖZLEM SÜER HOUSE

1928 yılında inşa edilen ve ikinci derece tarihi eser olan “ÖZLEM SÜER HOUSE” binası, dört katta toplam 650m2 kapalı alana ve dev manolya ağaçları arasında 1000m2’lik bir bahçeye sahip. “Özlem Süer House”, Türkiye’de ilk kez dünyadaki dev markaların moda tasarım üsleri ruhundan esinlenerek geliştirilmiş, verilen servislerle farklılaşmış, özgün bir tasarım ve uygulama merkezidir.

Yeni yaşam biçimlerinde yeni lüksler yaratan Özlem Süer House, farklı line’ları ve yaratıcı projeleriyle yüksek bir tasarım ruhu sergilemektedir. Bütüne hakim bir ruhla çözüm üreten ve farklılık yaratma ilkesiyle hareket eden Özlem Süer House, ayrıcalıklı olmayı yaşam biçimi olarak seçenlerin tercihidir.